Manege & Pensionstal Pothoven

Paardrijden voor Iedereen!

Betalings- en reserveringsreglement


1. Om grote stijgingen ineens te voorkomen indexeren wij jaarlijks onze prijzen conform de inflatie (CPI). Overige prijsaanpassingen zullen wij ruim van tevoren aankondigen.

Wanneer u minimaal eens per week een les volgt, is het voordeliger om een kwartaalkaart aan te schaffen, u krijgt dan een aantal lessen per kwartaal gratis. Hieronder vindt u de voorwaarden van dit abonnement.

2. De abonnementen omvatten 3 maanden en zijn onderverdeeld in de volgende kwartalen:

  • 1e kwartaal van 1 februari tot 30 april
  • 2e kwartaal van 1 mei tot 31 juli
  • 3e kwartaal van 1 augustus tot 31 oktober
  • 4e kwartaal van 1 november tot 31 januari

3. Het kwartaalabonnement is strikt persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan andere personen.

4. Met een kwartaalabonnement bent u verzekerd van een vaste plek voor 1x in de week.

5. Rijden op basis van losse lessen geeft u geen vaste plek in de lessen. Kwartaalkaarthouders hebben recht op een vaste plek in de les.

6. Het kwartaalabonnement is uitsluitend geldig binnen 1 kwartaal.

7. Wij verzoeken u zich tijdig af te melden indien u verhinderd bent. Dit is in het belang van onze paarden omdat we bij tijdige afmelding onze paarden evenwichtig kunnen inzetten op de lesuren. U kunt telefonisch afmelden, via de Ruiter APP of bij de instructie. Per email afmelden is NIET mogelijk. Geeft u duidelijk door: naam van de ruiter, datum en tijdstip van de les.

8. Op feestdagen en andere bijzondere dagen vervallen de lessen. Deze lessen kunnen niet worden ingehaald en restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. De lesgever is gerechtigd om lessen wegens bijzondere (weers)omstandigheden te laten vervallen. Deze lessen worden niet verplaatst of ingehaald en restitutie van
het lesgeld is niet mogelijk.

9. Indien u gebruik maakt van losse lessen dient u deze 48 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afmelding worden deze lessen doorberekend.

10. Losse lessen dienen vooraf betaald te worden. Indien men deze les niet betaald, dan wordt er een factuur gestuurd. Wij brengen dan € 2,50 administratiekosten in rekening. Vraag bij iedere contante betaling om een betalingsbewijs.

11. Aangevraagde en ingeplande proef- of privélessen kunnen niet worden verzet en worden altijd in rekening gebracht.

12. Het juniortarief geldt vanaf 6 jaar (shetlander lessen) tot 16 jaar, daarna geldt een seniortarief.

13. Bij automatische incasso wordt het abonnementsbedrag de 1e werkdag van de 1e maand van het kwartaal van uw rekening afgeschreven. Indien u zelf per bank of contant wilt betalen dan komen er per kwartaal € 5,- administratiekosten bij.

14. Wanneer een automatische incasso niet uitgevoerd kan worden en worden deze niet opnieuw betaald vóór de 15e van die maand, dan krijgt u een factuur met €10,- extra administratiekosten.

15. Opzeggen van het kwartaalabonnement dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand

16. Indien u geen gebruik maakt van een volledig abonnement vervalt het kwartaalvoordeel en wordt het losse les tarief berekend voor de lessen vanaf het begin van dat kwartaal.

17. Zomersluiting

De manege is tijdens de Bouwvak Regio Midden gesloten voor lesklanten. In deze 3 weken wordt er geen les gegeven. De 3 betreffende lessen komen te vervallen. In de tarieven zijn deze vervallen lessen al meegenomen. Zie uitleg hieronder.

18. Uitleg 47 lessen regeling

Een kalenderjaar bestaat uit 52 of 53 weken. Op manege Pothoven betaalt u voor 47 lessen. De overige 5 of 6 (niet betaalde) lessen komen te vervallen. Deze lessen zijn gereserveerd voor officiële feestdagen en voor de 3 weken zomersluiting. De lessen komen te vervallen en kunnen niet worden ingehaald.

19. Officiële feestdagen

Nieuwjaarsdag
Goede vrijdag
Pasen (eerste en tweede paasdag)
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag)
Kerstmis (eerste en tweede kerstdag)

20. Ruiterpaspoort
Als je bij Manege Pothoven komt rijden, dan is het lidmaatschap van de paardensportbond KNHS verplicht. De KNHS is de overkoepelende bond van alle paardensporters in Nederland. Bij het lidmaatschap krijg je standaard een Ruiterpaspoort, waarmee je eenvoudig je vorderingen kunt bijhouden. Het lidmaatschap vragen wij voor je aan op het moment dat je de lesovereenkomst bij ons inlevert. De kosten voor het KNHS-lidmaatschap en het Ruiterpaspoort bedragen € 27,50 per jaar en verloopt rechtstreeks via de KNHS.

https://www.fnrs.nl/thema/leren-paardrijden/lidmaatschap-knhs


laatst gewijzigd d.d. 30-09-2023

E-mailen
Bellen
Info