Manege & Pensionstal Pothoven

Paardrijden voor Iedereen!

Huisregels Manege Pothoven


Gebruik accommodatie

Onbevoegden is het niet toegestaan onderstaande ruimten te betreden:

 • stallen
 • zadelkamer
 • opslagruimten voor hooi, stro en krachtvoer

Op het manegebedrijf is roken verboden tenzij anders aangegeven.

Honden moeten altijd aangelijnd zijn en mogen niet in het stallencomplex.

Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet mengen in de les.

Uit veiligheidsoverwegingen verzoeken wij u zicht te houden op uw kinderen.

Poets- en spuitplaats moeten na gebruik schoon worden achtergelaten.

Het betreden van de accommodatie is geheel op eigen risico.

Bijzondere bepalingen

Auto’s, fietsen en bromfietsen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd.

Bij calamiteiten dient men de aanwijzingen op te volgen van de bedrijfshulpverlener of diens vervanger.

Bij calamiteiten (zoals brand) moet iedereen naar de straatzijde van de manege gaan en daar wachten op verdere instructie.

Manege Pothoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen, goederen of dieren op de manege of bijbehorend grondgebied.

Rijreglementen

Paardrijlessen vormen de basis van het omgaan met een paard. Tijdens de lessen wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan de rijkunstige ontwikkeling van de ruiter, maar ook aan het omgaan met en het gedrag van een paard.

Om dit alles op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden, maakt manege Pothoven uitsluitend gebruik van gekwalificeerde instructie.

Basisregels

Het dragen van een cap voorzien van CE-markering en het EN 1384-teken is verplicht tijdens het rijden:
- in de rijbanen
- op het buitenterrein
- van buitenritten op manegepaarden of -pony’s.

Het dragen van rijlaarzen met een gladde doorlopende zool en een hak is eveneens verplicht op de boven benoemde plekken.

Bij het rijden moeten de voeten in de stijgbeugels zitten, tenzij de instructeur anders vraagt.

Grote of uitstekende sieraden moeten tijdens het rijden worden verwijderd, dit geldt ook voor losse kledingstukken.

Het bit moet na het rijden grondig worden schoongemaakt, daarna kan het totale harnachement op de daarvoor bestemde plek netjes worden teruggehangen.

Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is verboden.

Het is niet toegestaan op paard of pony te roken, te telefoneren of een hoofdtelefoon te dragen.

Ruiters wordt verzocht correct gekleed paard te rijden. Mouwloze hemdjes zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

Rijbaanregels

 • Tijdens de lessen moeten de aanwijzingen van de instructie worden opgevolgd.
 • Het voornemen om de rijbaan binnen te gaan of te verlaten, moet luid worden aangekondigd door te vragen “Deur vrij?” Pas nadat de aanwezige ruiters hiervoor toestemming hebben gegeven, kunt u zonder hen te storen binnengaan.
 • Op- en afstijgen gebeurt uitsluitend op de AC-lijn (middenlijn).
 • Het is niet toegestaan op de hoefslag halt te houden of te stappen wanneer meerdere ruiters de rijbaan gebruiken.
 • Bij het wisselen van de les moet de ruiter naast het paard lopen met de teugels in de hand. Nieuwe ruiters mogen eerst de rijbaan binnengaan, voordat de ruiters die klaar zijn de rijbaan mogen verlaten.
 • Wanneer er meerdere ruiters in de rijbaan zijn, moet u minimaal een paardlengte afstand houden van uw voorganger.
 • Afsnijden of inhalen is niet toegestaan. Wel kunt u een volte rijden of afwenden wanneer het tempo van uw voorganger voor u te laag is.
 • Paard en ruiter welke op de linkerhand rijden hebben altijd voorrang bij het passeren op de hoefslag ( dus rechts houden ).

 

E-mailen
Bellen
Info